Waldenström terapi är en privat mottagning i centrala Stockholm med inriktning på individuell terapi, relationsterapi och utbildning. Våra terapeuter är certifierade KBT-terapeuter och medlemmar i SfKBT – Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Boka tid för terapi