Visst känner vi alla på oss innerst inne att vår användning av våra smartphones inte är bra för oss?

Visst känner vi alla på oss innerst inne att vår användning av våra smartphones inte är bra för oss? Det är bra att nu forskningen också hakar på och att personer som bl.a. Anders Hansen tar på sig ansvaret att sprida detta populärvetenskapligt så att det når ut till massan. Hansen menar att “det inte handlar om att vara nostalgisk över en analog livsstil, utan om att förstå att tekniken på det sättet vi använder den idag kan ha en större prislapp än vi kanske inser. Att det behövs en medvetenhet om och en förståelse för att det här inte är något som kommer att lösa sig självt.” Varje individ måste ta ansvar för sitt eget beteende men vi behöver också få till strukturförändringar. Mobilfria skolor är en självklarhet enligt mig. Varför är inte alla skolor mobilfria??? Mycket talar för att vår mobilanvändning påverkar våra hjärnor negativt med stress, ångest och nedstämdhet som konsekvenser. Vi kan ju bara fundera över hur våra barn, vars hjärnor ännu är under utveckling, påverkas. Vi föräldrar behöver se och acceptera utmaningarna i det här och agera där efter.

 

 

Leave a Reply