Utbildning i stresshantering specifikt för chefer och ledare!

Chefs- och ledarrollen är komplex och därmed extra utsatt för att påverkas av stress. Som ledare ska du inte bara prestera och ta ansvar för din egen prestation, du har även medarbetare och deras prestationer och hälsa att ta ansvar för. Vi hör det från så många håll nu, våra chefer och ledare drabbas i allt högre utsträckning av psykisk ohälsa. Den allmänna stressbelastningen är ofta grunden till annan ohälsa som nedstämdhet, oro och ångest. Tidigare har stressrelaterad ohälsa hos ledare varit än mer stigmatiserad än hos övriga men det börjar tack och lov luckras upp nu.

Waldenström Terapi erbjuder alla chefer och ledare möjlighet att på vetenskaplig grund utbilda sig i hur stress fungerar och påverkar en själv och sina medarbetare. Utbildningen ger insikter i hur du som ledare behöver agera och utveckla arbetet för att bidra till en hålbar arbetsplats där både du och medarbetare ges möjligheter att prestera på er långsiktiga toppförmåga. Små grupper om max 8 personer möjliggör också ett gott erfarenhetsutbyte chefer emellan.

Se nedan för mer information eller anmälan alternativt ring Cecilia Waldenström på 0736731713.

Stresshantering för ledare

 

Leave a Reply