Hur ska jag träna för att nå optimal effekt för min hälsa?

Den här frågan får jag regelbundet från de klienter jag träffar i min roll som kognitiv beteendeterapeut. Den kommer oftast från dem som arbetar med stressrelaterad problematik, utmattning och/eller nedstämdhet. Frågan om träning är komplex, inte minst om din kropp uppvisar fysiska stressrelaterade symptom. Jag upplever att det idag finns en god insikt om träningens betydelse för både vår psykiska och fysiska hälsa. Genom populärvetenskapligt innehåll som t.ex. Anders Hansens bok Hjärnstark har kunskapen om hur motion och träning kan stärka vår hjärna spridits på ganska kort tid. Detta är toppen! Jag upplever dock att vi i större utsträckning behöver förmedla att de med stressrelaterad ohälsa/utmattning behöver anpassa sin motion efter sina förutsättningar för att den ska ge positiv effekt. Jag träffar regelbundet klienter med utmattningsproblematik som i sin ambition att ta ansvar för sin situation springer sig slutkörda i intervaller på löpbandet. Det är inte bara kontraproduktivt rent fysiskt. Vid närmare eftertanke upplever dessa klienter också att detta beteende spär på det prestationsbaserade beteendet som ofta från början ligger till grund för utmattningsproblematiken. Att göra “det rätta”, i det här fallet att konditionsträna för att stärka hjärnan, blir ofta ett måstebeteende som ger skuldkänslor när träningen inte blir av och bekräftelse till sig själv att man duger när man presterar bra. Istället för att motionen påverkan kroppen och hjärnan positivt vidmakthåller den det beteende som bidragit till utmattningen och kroppen kämpar emot rent fysiskt då den inte är rustad för den här graden av fysisk aktivitet.

Så hur ska man då träna vid stressrelaterad ohälsa? Det enkla svaret är att utgå från nuvarande status och sen bygga upp kroppen succesivt, skynda långsamt och ha tålamod. Annars är risken stor att motionen får motsatt effekt. Kroppens återhämtningstid är också längre vid utmattning och det måste man ta hänsyn till. Michael Angress har skrivit en utomordentlig artikel på “Vägra väggen” som beskriver utmaningarna med motion och utmattning samt ger konkreta tips på hur man kan bygga upp sin träning. Gå in och kolla!

 

 

 

Leave a Reply