Nästa utbildningsstart snart här

9 maj startar nästa utbildning i stresshantering och stressprevention. Det finns ingen i vårt samhälle idag som är immun mot de prestationskrav som vi omringas av. De finns inbyggda i våra strukturer och de är för en enskild individ tyvärr svåra att påverka. Det vi kan göra är att skaffa oss kunskap om hur vi människor i allmänhet och jag som individ specifikt fungerar och sedan bygga vår vardag utifrån de förutsättningarna. Vår utbildning ger dig den nödvändiga teoretiska basen men också möjligheten att utbyta erfarenheter med övriga utbildningsdeltagare och konkret forma din vardag utifrån dina förutsättningar. Det finns faktiskt en hel del vi kan göra för att påverka vår egen situation. Att ta ansvar för sin hälsa och sitt välmående är att ta ansvar för både sin egen prestation och sina närstående.

Är du nyfiken på utbildningen tveka inte att höra av dig.

Anmälan sker på https://waldenstromterapi.se/utbildning/ alternativt på 0736731713.

Leave a Reply