Det är kostsamt med utbrända medarbetare!

Svenska Dagbladet har senaste veckan publicerat ett antal artiklar om stress och utmattning från olika perspektiv. 21 april belyste journalisten Jan Almgren frågan från ett företagsekonomiskt perspektiv där Johan Rudborg, som har specialiserat sig på kostnadsbesparingar i samband med hälsofrämjande insatser i företag, förklarar hur psykisk ohälsa är ett business case. ”Produktiviteten går ner dramatiskt när du är för stressad. Chefer på väg att bli utbrända får inte mycket gjort. Upptäcks de i tid, och får hjälp, finns däremot stora vinster att göra”, menar Johan Rudborg. Han hänvisar till en studie på Karolinska Institutet som heter ”Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg” som konstaterat att skadlig hög stressnivå minskar produktiviteten med 9 procent – minst. I vissa fall kan det handla om 30 procent.

För att hantera den stressrelaterade ohälsan på samhällsnivå behöver vi göra strukturförändringar. Jag är benägen att tro att om vi kan visa på företagsekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande med hälsa/ohälsa så är sannolikheten större att företag och organisationer hoppar på tåget. Organisationer har alla möjligheter att preventivt arbeta med detta. Genom att utbilda våra chefer i hur stress fungerar och vad som triggar den kan de skapa arbetsprocesser som både fångar upp varningssignaler hos sig själva och hos medarbetare men som också preventivt verkar för att medarbetare ska kunna prestera väl på lång sikt. När vi nu i större utsträckning ser utmattning, stress och psykisk ohälsas koppling till affären behöver varje enskild chef ta ansvar för att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna utveckla processer. Finns det chefer där ute som är nyfikna vad just ni kan göra för att arbeta förebyggande, kontakta gärna mig eller någon annan med kompetens inom detta för att ta första steget.

Leave a Reply