Site icon Waldenström terapi

Stresshantering och stressprevention – ny utbildningsstart 23 september

Vi ser fram emot en ny utbildningsstart för vår populära utbildning i stresshantering och stressprevention. Den här utbildningen är grundbulten i vår utbildningsverksamhet med en unik sammansättning av teori, praktiska övningar och självreflektion. Grupperna är små med max 8 delägare vilket ger deltagarna väldigt goda möjligheter att tillsammans med utbildningsledaren och tillförskaffad teoretisk kunskap utforska just sin egen situation och hitta de verktyg i vardagen som fungerar för en själv.

Utbildningen består av 5 förmiddagar á 2,5 timme enligt nedan:

Utbildningens innehåll och upplägg

Mer information om utbildningen här

Är du eller någon i din omgivning intresserad av att anmäla sig eller vill ha mer information vänligen kontakta Cecilia Waldenström på 0736731713 alternativt på cecilia@waldenstromterapi.se eller här.

 

 

 

Exit mobile version