Anmälan öppen till vinterns utbildning i stressprevention och stresshantering

Att lära sig hur man själv skapar sig en hållbar vardag är idag en nödvändig livskunskap! Vi lever i ett komplext samhälle med många parametrar som är utom vår kontroll. Den som investerar i att skaffa sig kunskap om hur vi människor fungerar, vad som driver just vår egen stress och vad vi kan göra för att förebygga den och hantera den när den väl uppstår, skapar sig möjligheter att hålla över tid. Det är ingen rocket science, men vi kan behöva hjälp med att skaffa oss rätt kunskap och hur vi kan använda den.

Nu är det möjligt att anmäla sig till vinterns utbildning i stressprevention och stresshantering. Det är begränsat antal platser då vi genom mindre och väl sammansatta grupper om max 8 personer vill erbjuda en kvalitativ utbildning baserad på evidensbaserad teori där vi möjliggör personlig vägledning och erfarenhetsutbyte. Utbildningen vänder sig till dig som har fysiska eller psykiska symptom på stress men också till dig som i förebyggande syfte vill bygga en hållbar vardag med arbete och privatliv. Tveka inte att höra av dig och du har frågor eller funderingar om detta är en utbildning som kan passa dig. Jag, Cecilia Waldenström, nås på 0736731713.

Leave a Reply