Föreläsning – Hur ska jag göra för att fortsätta prestera men samtidigt må bra?

Detta är en fråga som väldigt många av oss ställer oss idag. Hur kan vi förena prestation med hållbar hälsa? Går det ens? Svaret är ja.

Vi är vana att prestera i vår arbetsroll och vi har höga krav på det liv som vi lever utanför vårt arbetsliv. Vårt liv präglas idag av utsuddade gränser mellan arbets- och privatliv, ständig tillgänglighet, ökad konkurrens på arbetsmarknaden, ständig uppkoppling och många distraktioner. Vi är ständigt påpassade från alla håll och kanter. Men det går att navigera och prestera i detta klimat och samtidigt skapa goda förutsättningar för att må bra på lång sikt. Jag träffar dagligen individer via mina föreläsningar, workshops, utbildningar eller individuella terapi som upplever en frustration över att de inte riktigt vet hur de ska ta sig an denna fråga.

Jag arbetar tillsammans med företag där jag föreläser och utbildar på detta tema men jag vill göra denna kunskap tillgänglig för alla som är intresserade och kommer att hålla föreläsning på detta ämne i februari med syfte att inspirera och ge konkreta verktyg hur man som enskild individ kan arbeta med detta. Innehållet passar både dig som enskild individ som vill ta ansvar för både din prestation och hälsa och dig som chef och ledare som är intresserad av hur man kan arbeta med denna fråga.

När: 19 februari 2020. 2 timmar föreläsning.

Var:  I Stockholms innerstad (exakt plats meddelas senare beroende på antal anmälningar).

Kostnad: 995 SEK.

Anmälan sker på cecilia@waldenstromterapi.se eller 0736731713.

 

 

Anmälan öppen till vinterns utbildning i stressprevention och stresshantering

Att lära sig hur man själv skapar sig en hållbar vardag är idag en nödvändig livskunskap! Vi lever i ett komplext samhälle med många parametrar som är utom vår kontroll. Den som investerar i att skaffa sig kunskap om hur vi människor fungerar, vad som driver just vår egen stress och vad vi kan göra för att förebygga den och hantera den när den väl uppstår, skapar sig möjligheter att hålla över tid. Det är ingen rocket science, men vi kan behöva hjälp med att skaffa oss rätt kunskap och hur vi kan använda den.

Nu är det möjligt att anmäla sig till vinterns utbildning i stressprevention och stresshantering. Det är begränsat antal platser då vi genom mindre och väl sammansatta grupper om max 8 personer vill erbjuda en kvalitativ utbildning baserad på evidensbaserad teori där vi möjliggör personlig vägledning och erfarenhetsutbyte. Utbildningen vänder sig till dig som har fysiska eller psykiska symptom på stress men också till dig som i förebyggande syfte vill bygga en hållbar vardag med arbete och privatliv. Tveka inte att höra av dig och du har frågor eller funderingar om detta är en utbildning som kan passa dig. Jag, Cecilia Waldenström, nås på 0736731713.

Stresshantering och stressprevention – ny utbildningsstart 23 september

Vi ser fram emot en ny utbildningsstart för vår populära utbildning i stresshantering och stressprevention. Den här utbildningen är grundbulten i vår utbildningsverksamhet med en unik sammansättning av teori, praktiska övningar och självreflektion. Grupperna är små med max 8 delägare vilket ger deltagarna väldigt goda möjligheter att tillsammans med utbildningsledaren och tillförskaffad teoretisk kunskap utforska just sin egen situation och hitta de verktyg i vardagen som fungerar för en själv.

Utbildningen består av 5 förmiddagar á 2,5 timme enligt nedan:

  • 23 september kl. 08:30-11:00
  • 30 september kl. 08:30-11:00
  • 7 oktober kl. 08:30-11:00
  • 14 oktober kl. 08:30-11:00
  • 21 oktober kl. 08:30-11:00

Utbildningens innehåll och upplägg

  • Tillfälle 1 – Grundläggande om stress och återhämtning – fysiologi och psykologi
  • Tillfälle 2 – Mot nya beteenden
  • Tillfälle 3 – Hantera tankar och känslor
  • Tillfälle 4 – Prestationsbaserad självkänsla och höga krav
  • Tillfälle 5 – Sömn, fysisk aktivitet och vidmakthållande av goda vanor

Mer information om utbildningen här

Är du eller någon i din omgivning intresserad av att anmäla sig eller vill ha mer information vänligen kontakta Cecilia Waldenström på 0736731713 alternativt på cecilia@waldenstromterapi.se eller här.

 

 

 

Ny utbildningsstart 25 september

Den 25 september startar en ny omgång av Waldenström Terapis omtyckta utbildning i stresshantering och stressprevention. Deltagare som går utbildningen är vanligen individer som har blandad erfarenhet av stressrelaterade besvär och individer som går utbildningen i förebyggande syfte. Det vanligaste är att deltagarna går själva men det går också bra att ta med en kollega eller vän. Det är en kvalitativ utbildning i mindre grupper (max 8 deltagare) med en mix av teori, praktiska övningar och självreflektion. Basen i utbildningen är KBT, den terapiform som har starkast stöd i forskningen vid stressrelaterad problematik. Är du nyfiken på om den här utbildningen passar dig och vill investera i din hälsa på lång sikt tveka inte att höra av dig. Anmälan görs antingen på https://waldenstromterapi.se/intresseanmalan-utbildning/ eller på 0736731713.

Vårens utbildningar avslutade

Nu är vårens utbildningar i stresshantering och stressprevention avslutade och responsen har varit fantastisk. Det är så givande att få vara en del av människors utveckling och vilja till ett mer kvalitativt vardagsliv. Vill gärna dela med mig av några av de kommentarer som utbildningarnas utvärderingar bjöd på i hopp om att det ska inspirera fler att prioritera sitt välmående.

”Först nu förstår jag vilka delar av mitt liv som verkligen påverkar min stress och vad jag kan göra för att förebygga och hantera den”

”Jag trodde jag hade hyffsad koll på vad som stressar mig men det är först nu jag har insett vad som verkligen har drivit just min stress och att det finns mycket som jag själv kan göra för att må bra på lång sikt.”

”Jag gick utbildningen i förebyggande syfte efter att ha blivit rekommenderad den av en kollega som gått den. Jag har precis som de flesta andra upplevt stress men har inte mått så dåligt av det men den här utbildningen har verkligen gett mig förståelse för hur vi människor fungerar och hur jag kan bygga min vardag med både jobb och privatliv för att undvika att hamna där som så många andra kollegor och bekanta har gjort.”

”Kombinationen av teori och praktiska övningar har varit toppen. Det är nog just den kombinationen som har gjort att jag känner att jag verkligen har utvecklats”

”Jag har sett och förstått saker hos mig själv som jag inte förstått har påverkat mig och mitt mående”

”Ingen terapi eller utbildning har gett mig en så djup förståelse för hur just min stress fungerar och vad jag faktiskt kan göra åt den”

För er som är nyfikna på utbildningen i stresshantering och stressprevention eller som har någon i er omgivning som kan tänkas vara intresserade så startar nästa utbildningstillfälle 25 september. Tveka inte att höra av er vid eventuella funderingar.

Det är kostsamt med utbrända medarbetare!

Svenska Dagbladet har senaste veckan publicerat ett antal artiklar om stress och utmattning från olika perspektiv. 21 april belyste journalisten Jan Almgren frågan från ett företagsekonomiskt perspektiv där Johan Rudborg, som har specialiserat sig på kostnadsbesparingar i samband med hälsofrämjande insatser i företag, förklarar hur psykisk ohälsa är ett business case. ”Produktiviteten går ner dramatiskt när du är för stressad. Chefer på väg att bli utbrända får inte mycket gjort. Upptäcks de i tid, och får hjälp, finns däremot stora vinster att göra”, menar Johan Rudborg. Han hänvisar till en studie på Karolinska Institutet som heter ”Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg” som konstaterat att skadlig hög stressnivå minskar produktiviteten med 9 procent – minst. I vissa fall kan det handla om 30 procent.

För att hantera den stressrelaterade ohälsan på samhällsnivå behöver vi göra strukturförändringar. Jag är benägen att tro att om vi kan visa på företagsekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande med hälsa/ohälsa så är sannolikheten större att företag och organisationer hoppar på tåget. Organisationer har alla möjligheter att preventivt arbeta med detta. Genom att utbilda våra chefer i hur stress fungerar och vad som triggar den kan de skapa arbetsprocesser som både fångar upp varningssignaler hos sig själva och hos medarbetare men som också preventivt verkar för att medarbetare ska kunna prestera väl på lång sikt. När vi nu i större utsträckning ser utmattning, stress och psykisk ohälsas koppling till affären behöver varje enskild chef ta ansvar för att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna utveckla processer. Finns det chefer där ute som är nyfikna vad just ni kan göra för att arbeta förebyggande, kontakta gärna mig eller någon annan med kompetens inom detta för att ta första steget.

Nästa utbildningsstart snart här

9 maj startar nästa utbildning i stresshantering och stressprevention. Det finns ingen i vårt samhälle idag som är immun mot de prestationskrav som vi omringas av. De finns inbyggda i våra strukturer och de är för en enskild individ tyvärr svåra att påverka. Det vi kan göra är att skaffa oss kunskap om hur vi människor i allmänhet och jag som individ specifikt fungerar och sedan bygga vår vardag utifrån de förutsättningarna. Vår utbildning ger dig den nödvändiga teoretiska basen men också möjligheten att utbyta erfarenheter med övriga utbildningsdeltagare och konkret forma din vardag utifrån dina förutsättningar. Det finns faktiskt en hel del vi kan göra för att påverka vår egen situation. Att ta ansvar för sin hälsa och sitt välmående är att ta ansvar för både sin egen prestation och sina närstående.

Är du nyfiken på utbildningen tveka inte att höra av dig.

Anmälan sker på https://waldenstromterapi.se/utbildning/ alternativt på 0736731713.

Hur ska jag träna för att nå optimal effekt för min hälsa?

Den här frågan får jag regelbundet från de klienter jag träffar i min roll som kognitiv beteendeterapeut. Den kommer oftast från dem som arbetar med stressrelaterad problematik, utmattning och/eller nedstämdhet. Frågan om träning är komplex, inte minst om din kropp uppvisar fysiska stressrelaterade symptom. Jag upplever att det idag finns en god insikt om träningens betydelse för både vår psykiska och fysiska hälsa. Genom populärvetenskapligt innehåll som t.ex. Anders Hansens bok Hjärnstark har kunskapen om hur motion och träning kan stärka vår hjärna spridits på ganska kort tid. Detta är toppen! Jag upplever dock att vi i större utsträckning behöver förmedla att de med stressrelaterad ohälsa/utmattning behöver anpassa sin motion efter sina förutsättningar för att den ska ge positiv effekt. Jag träffar regelbundet klienter med utmattningsproblematik som i sin ambition att ta ansvar för sin situation springer sig slutkörda i intervaller på löpbandet. Det är inte bara kontraproduktivt rent fysiskt. Vid närmare eftertanke upplever dessa klienter också att detta beteende spär på det prestationsbaserade beteendet som ofta från början ligger till grund för utmattningsproblematiken. Att göra “det rätta”, i det här fallet att konditionsträna för att stärka hjärnan, blir ofta ett måstebeteende som ger skuldkänslor när träningen inte blir av och bekräftelse till sig själv att man duger när man presterar bra. Istället för att motionen påverkan kroppen och hjärnan positivt vidmakthåller den det beteende som bidragit till utmattningen och kroppen kämpar emot rent fysiskt då den inte är rustad för den här graden av fysisk aktivitet.

Så hur ska man då träna vid stressrelaterad ohälsa? Det enkla svaret är att utgå från nuvarande status och sen bygga upp kroppen succesivt, skynda långsamt och ha tålamod. Annars är risken stor att motionen får motsatt effekt. Kroppens återhämtningstid är också längre vid utmattning och det måste man ta hänsyn till. Michael Angress har skrivit en utomordentlig artikel på “Vägra väggen” som beskriver utmaningarna med motion och utmattning samt ger konkreta tips på hur man kan bygga upp sin träning. Gå in och kolla!

 

 

 

Det lönar sig för chefer och ägare att tänka kortsiktigt

 

Linus Jonkman skriver att bilden av vad som är ”rätt prestanda”, vad som förväntas av oss har ändrats i arbetslivet och jag är övertygad om att han har rätt. Han menar att medarbetare som förr gjorde sitt yrke med engagemang sågs som högpresterare och att göra något ”bra” inte är bra nog i dag, att vi hela tiden förväntas flytta fram positionerna, att förbättra vad vi själva presterar. Han menar att de som företräder organisationer vilka gör anspråk på att vara humanis­tiska har ett ansvar att identifiera de mönster som finns i sjukskrivningarna på arbetsplatsen. Jag håller helt med Jonkman i detta. Problemet är bara att det för ägare och chefer lönar sig ekonomiskt att tänka kortsiktigt. En VD kan på tre år skapa finansiellt värde i en organisation och sen gå vidare i sin karriär med gott renommé utan att behöva ta ansvar för de medarbetare som får betala priset för den positiva ekonomiska utvecklingen. Jag förstår att problematiken är komplex. Chefer har krav från styrelse/ägare som skapar stressproblematik hos chefer. Vi är alla en kugge i hjulet. Men problematiken kvarstår fortfarande, så länge det lönar sig ekonomiskt för människor i maktposition att agera kortsiktigt så kommer det bli svårt att hantera den växande psykiska ohälsan kopplad till arbetslivet. Jag tycker ändå man ser fler och fler individer i chefspositioner som är modiga och faktiskt vill leda annorlunda och den utvecklingen kommer förhoppningsvis att indirekt sätta press på ägare/styrelser när utbudet av chefer med kortsiktigt ekonomiskt perspektiv minskar. Jag hoppas att jag inte är naiv…

 

Utbildning i stresshantering specifikt för chefer och ledare!

Chefs- och ledarrollen är komplex och därmed extra utsatt för att påverkas av stress. Som ledare ska du inte bara prestera och ta ansvar för din egen prestation, du har även medarbetare och deras prestationer och hälsa att ta ansvar för. Vi hör det från så många håll nu, våra chefer och ledare drabbas i allt högre utsträckning av psykisk ohälsa. Den allmänna stressbelastningen är ofta grunden till annan ohälsa som nedstämdhet, oro och ångest. Tidigare har stressrelaterad ohälsa hos ledare varit än mer stigmatiserad än hos övriga men det börjar tack och lov luckras upp nu.

Waldenström Terapi erbjuder alla chefer och ledare möjlighet att på vetenskaplig grund utbilda sig i hur stress fungerar och påverkar en själv och sina medarbetare. Utbildningen ger insikter i hur du som ledare behöver agera och utveckla arbetet för att bidra till en hålbar arbetsplats där både du och medarbetare ges möjligheter att prestera på er långsiktiga toppförmåga. Små grupper om max 8 personer möjliggör också ett gott erfarenhetsutbyte chefer emellan.

Se nedan för mer information eller anmälan alternativt ring Cecilia Waldenström på 0736731713.

Stresshantering för ledare