Individuell terapi

Boka tid för terapi

Individuell terapi vänder sig till dig som drabbats av tex stress, utmattning, ångest, självkänsla, sömnproblem, sorg, depression, nedstämdhet, fobier, tvångssyndrom, social ångest eller livskris. Dessa problem behandlas ofta framgångsrikt med kognitiv beteendeterapi.

Att känna sig nere, vilsen eller omotiverad är en naturlig del av livet men ibland kan vi behöva hjälp med att gå vidare. Finns det något i ditt sätt att handskas med livet och relationer som du vill förstå eller förändra? Känner du rädsla eller ångest i vissa situationer? Kanske har något hänt i ditt liv som du behöver stöd i att bearbeta.

Med terapi som grund kan du ta reda på hur du fungerar i olika situationer och relationer och i vilken riktning du vill utvecklas.