Kognitiv beteendeterapi

KBT är en aktiv och samarbetsinriktad terapiform där du som klient bidrar med information från din vardag och terapeuten tillhandahåller relevant behandlingsmetodik.
Terapins längd varierar beroende på klientens problematik men sträcker sig i regel mellan 5 och 20 sessioner. Är klientens aktuella problem mindre komplexa arbetar man oftast mer här och nu och framåt. Om klienten har en mångårig och långdragen problematik gör man vanligen en noggrann levnadsbeskrivning av uppväxten och kartlägger olika livshändelser som kan ha spelat in i formandet av aktuella beteenden. Terapeuten har en flexibel hållning till behandlingens form. Ibland sker behandling i ett sedvanligt terapirum, i andra fall kan behandling ske i olika ”live” situationer utanför terapirummet.

Samtalen är vanligen 50 minuter långa och sker traditionellt en gång per vecka. Mot slutet av behandlingen formuleras ett vidmakthållande program där klient och terapeut tillsammans diskuterar hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.

Behandlingen inom kognitiv beteendeterapi, KBT, grundar sig främst i kognitionspsykologin och inlärningspsykologin. Eftersom människor kontinuerligt formas av erfarenheter och inlärning kan känslor, tankar och handlingar hos individen ändras.

Kognitiv beteendeterapi är ett paraplybegrepp som omfattar flera terapiformer och metoder. Hit hör bland annat kognitiv terapi, beteendeterapi, schemafokuserad terapi, dialektisk beteendeterapi och acceptance and commitment therapy. Den gemensamma nämnaren för dessa terapiformer är den vetenskapliga grunden. Terapiformerna är testade i vetenskapliga studier och de specifika metoderna är systematiserade och utvärderas och utvecklas kontinuerligt.

Boka tid

Läs mer om KBT på svenska Wikipedia
eller mer utförligt på engelska Wikipedia