Relationsterapi

Boka tid för terapi

Relationsterapi vänder sig till par, familjer, föräldrar, barn och syskon eller andra personer som har en relation. Oavsett om ni befinner er i en relation, under en separation eller efter en separation kan terapi hjälpa er att stärka relationen eller att förbättra dialogen och samarbetet.

I olika skeden stöter de flesta par på situationer som kan hota den gemensamma relationen. Vanliga problem handlar om svårigheter i kommunikationen och motstridiga förväntningar, utebliven närhet och lust, svartsjuka eller otrohet. Det kan också handla om olika värderingar om hur man ska leva sina liv, hur man ska prioritera tiden, sköta vardagen, uppfostra barnen eller umgås.

Det kan vara svårt att bryta mönster själv och ibland tenderar specifika problem att växa sig större och sprida sig till flera områden. I en sådan situation kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående, oberoende part som kan underlätta samtalen och belysa det som behöver förstärkas, förändras eller förnyas för att relationen ska kunna utvecklas positivt.

Parterapin skräddarsys utifrån parets unika behov och förutsättningar och baseras på KBT-tekniker. Terapin inleds dock alltid med ett startsamtal tillsammans med er båda och därefter ett enskilt samtal med var och en av er. I de inledande samtalen går ni igenom de utmaningar och styrkor som finns och hur ni ser på relationen. Vid det fjärde samtalet sammanfogar terapeuten de enskilda perspektiven och tydliggör behov och utmaningar för att nå en gemensam målformulering för en fungerande relation.

Vissa par kan efter dessa inledande samtal själva arbeta vidare med det som framkommit. Andra väljer att fortsätta terapin och man arbetar då ofta med att hitta en balans mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man få en större förståelse och acceptans för hos den andre. Med ökad acceptans för att vi är och fungerar olika kan förändring i en positiv riktning ske. Målet är att skapa ett klimat där relationen långsiktigt kan växa och stärkas.