Stresshantering för ledare

Nästan alla chefer och ledare har erfarenhet av att själva uppleva stress i sitt arbete eller av att ha medarbetare som upplever detta. Som ledare har du en roll som präglas av höga krav, komplexitet och snabba förändringar vilket gör att du om någon behöver veta hur du ska hantera och förhålla dig till dessa förutsättningar. Att … Continue reading Stresshantering för ledare