Stressprevention och stresshantering för ledare

Nästan alla chefer och ledare har erfarenhet av att själva uppleva stress i sitt arbete eller av att ha medarbetare som upplever detta. Som ledare har du en roll som präglas av höga krav, komplexitet och snabba förändringar vilket gör att du om någon behöver veta hur du ska hantera och förhålla dig till dessa förutsättningar. Att ha medarbetare med stressymptom är både kostsamt och svårhanterligt. Har du som ledare rätt verktyg för att du och dina medarbetare ska kunna prestera på lång sikt? Hur vet du att dina verktyg fungerar och för vem fungerar de?

Utbildningen i ”Stresshantering för ledare” vänder sig till ledare och chefer som vill utveckla sitt ledarskap och bidra till en hållbar arbetsplats med medarbetare som presterar på sin långsiktiga toppförmåga. Under utbildningen får deltagarna den vetenskapliga bakgrunden till vad som utlyser stress och hur det påverkar oss fysiskt samt verktygen för hur man hanterar stress både förebyggande och i realtid. Du får bland annat lära dig strategier för att hantera stressade situationer och vilka beteenden och signaler hos dig själv och andra som du måste vara uppmärksam på.Hur du som ledare kan strukturera ditt eget och dina medarbetares arbete för att förebygga stress och stressrelaterad ohälsa.

Utbildningen innehåller också gruppdiskussioner och övningar med praktiska verktyg för att hantera stress på arbetsplatsen. För bästa möjliga erfarenhetsutbyte lägger vi stor vikt vid gruppensammansättningen och begränsar varje grupp till max 8 deltagare. Basen i utbildningen är kognitiv beteendeterapi som är den evidensbaserade terapiform som har starkast stöd i stressforskningen.

Utbildningens innehåll och upplägg

  • Tillfälle 1 – Grundläggande om stress och återhämtning – fysiologi och psykologi
  • Tillfälle 2 – Att agera ändamålsenligt
  • Tillfälle 3 – Prestationsbaserad självkänsla och höga krav – hos både dig och dina medarbetare
  • Tillfälle 4 – Sömn, fysisk aktivitet och vidmakthållande av goda vanor. Hur kan jag som individ och arbetsgivare påverka detta?

Plats: Skeppsbron 32.

Pris: 5 900 kr ink. moms.

Intresseanmälan