Utbildning i stressprevention och stresshantering

I dagens arbetsliv är det extra viktigt att ha kunskap om hur vi själva påverkas av att arbeta och leva i högt tempo med höga krav. Waldenström Terapis utbildning i stressprevention och stresshantering riktar sig till dig som önskar leva ett liv i balans där du utifrån dina unika förutsättningar gör aktiva val i både ditt arbetsliv och privatliv. Fokus ligger på att genom kunskap inom stress, återhämtning och beteendeförändringar ge dig de verktyg du behöver för att hålla över tid i ett samhälle som präglas av höga krav, komplexitet och snabba förändringar. Utbildningen passar dig som har fysiska och psykiska symptom på stress men också dig som i förebyggande syfte vill arbeta med att må bra på lång sikt.

Basen i utbildningen är kognitiv beteendeterapi som är den evidensbaserade terapiform som har starkast stöd i forskningen. Deltagargruppen är liten (max 8 deltagare) för att kunna anpassa innehållet efter deltagarnas unika behov. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och självreflektion och består av 5 tillfällen (2,5 h/tillfälle).

Utbildningens innehåll och upplägg

  • Tillfälle 1 – Grundläggande om stress och återhämtning – fysiologi och psykologi
  • Tillfälle 2 – Mot nya beteenden
  • Tillfälle 3 – Hantera tankar och känslor
  • Tillfälle 4 – Prestationsbaserad självkänsla och höga krav
  • Tillfälle 5 – Sömn, fysisk aktivitet och vidmakthållande av goda vanor

 

Plats: Skeppsbron 32.

Pris: 4 900 kr ink. moms.

Intresseanmälan

Stresshantering för ledare